SVM  Stichting Scholen voor Mauritanië

Activiteiten

 

mauritanie

lo

 

In het verleden kon vanuit Nederland regelmatig schoolmateriaal meegestuurd worden met trawlers die vanuit IJmuiden naar Mauritanië vertrokken. Doordat er de laatste jaren nauwelijks meer Nederlandse schepen actief zijn in Mauritanië, is deze ondersteuning grotendeels komen te vervallen. Op dit moment worden de benodigde materialen ter plaatse aangeschaft, al dan niet met financiële steun vanuit Nederland.

De afgelopen jaren heeft de stichting SVM ook geholpen bij de aankoop van grond voor een nieuw gebouw in Tarhil. Ook is meebetaald aan de bouwkosten van deze school. De bijdrage van de stichting bedroegen ongeveer de helft van de totale kosten; de rest heeft de school zelf betaald uit leningen en eigen inkomsten.

In Nederland worden regelmatig tentoonstellingen en lezingen georganiseerd om steun te werven voor het project. Voor mensen in Nederland (en vooral voor scholieren) is het interessant om te zien hoe het leven er buiten de grenzen van Europa uitziet, en hoe wij een klein steentje kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van die landen.

Een overzicht van alle activiteiten van het project is te vinden in de Nieuwbrieven die sinds 2012 regelmatig zijn verzonden aan sympathisanten en donateurs.

click hier voor alle nieuwsbrieven:
• home
• doelstelling
• over mauritanië
• lager onderwijs in mauritanië
• achtergrond project
• activiteiten
• contact