Gegevens voor ANBI registratie

Naam: STICHTING SCHOLEN VOOR MAURITANIE

RSIN nummer: 8518.47.249

Email: adcorten@gmail.com

Telefoon: 06-25539238

Postadres: De Waterdief 52, 1911 JT Uitgeest

Doelstelling:

De stichting heeft als doel:

a)      Het helpen van lagere scholen in MauritaniŽ

b)     Het leggen van contacten tussen lagere scholen in MauritaniŽ en Nederland ter bevordering van wederzijds begrip

c)      Het ondersteunen van andere projecten van algemeen belang in MauritaniŽ

Het lager onderwijs heeft prioriteit, maar daarnaast wil de stichting ook incidenteel bijdragen aan gezondheidszorg en andere ontwikkelingsactiviteiten.

Actueel beleidsplan (2021)

Het beleid voor 2021 is er op gericht om de school door de corona crisis te slepen. Door de sluiting van de scholen eind 2020 / begin 2021 kreeg de school geen inkomsten meer uit lesgeld van de leerlingen. Het onderwijzend personeel moest daardoor zonder salaris naar huis gestuurd worden. De inkomsten van de stichting zullen dit jaar worden gebruikt om in ieder geval het salaris van het schoolhoofd door te betalen zodat hij initiatieven kan blijven ontplooien om op ander manieren inkomsten voor de school te verwerven (bijlessen, computer cursussen). Daarnaast is het de ambitie om het in 2020 aangekochte terrein voor een nieuwe school in de wijk Tarhil te behouden, en zo mogelijk een begin te maken met de bouw van een nieuwe school. Deze nieuwe school is nodig ter vervanging van het huidige gehuurde gebouw dat eigenlijk niet geschikt is als school, en waarvan de eigenaar telkens de huur verhoogt. Op dit moment moet de school nog steeds een half jaar achterstallige huur betalen uit de periode dat de school gesloten was maar de huur doorliep.

De stichting krijgt haar inkomsten uit donaties en uit incidentele promotie acties waaronder tentoonstellingen en lezingen. Het afgelopen jaar lagen de promotie acties stil door de corona maatregelen, maar het is de bedoeling dat er in de tweede helft van 2021 weer activiteiten opgestart worden.

Bestuursamenstelling

Ad Corten (voorzitter),

De Waterdief 52, 1911 JT Uitgeest

tel vast: 0251-313280,mobiel: 06-25539238

email: adcorten@gmail.com

 

Corinne Dotman (secretaris),

tel vast: 0251-206129,mobiel : 06-51190709

email: chdotman@gmail.com

 

Marika Meijer (penningmeester)

email: marika.meijer@ziggo.nl

Beloningsbeleid

Bestuurders ontvangen geen beloning, onkosten of vacatiegelden

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Het jaarverslag over 2020 is hier te lezen.

Link naar Jaarverslag 2020

FinanciŽle verantwoording

saldoper 1 jan 2020

 

46.52

Inkomsten 2020

 

 

 

donatie stichting De Rietlanden Uitgeest

1000.00

 

inkomsten uit donaties particulieren

2720.75

 

 

 

totaal inkomsten

 

3720.75

Uitgaven 2020

 

 

 

bankkosten

142.15

 

hosting eigen website

129.83

 

aankoop grond voor nieuwe school Tarhil*

1037.00

 

bijdrage salaris leerkrachten maart 2020*

563.52

 

aanvulling salaris directeur gedurende 2020*

1609.37

 

website Moment.online voor ANBI registratie

59.82

 

 

 

totaal uitgaven

 

3541.69

 

saldoper 31 dec 2020

 

225.58

corresponderen met ronde bedragen in de plaatselijke muntsoort Ouguyia.

Overboekingen gebeurden via Western Union omdat   overboeken naar MauritaniŽ per bank erg traag en kostbaar is.