SVM  Stichting Scholen voor Mauritanië


Lager onderwijs in Mauritanië

In tegenstelling tot Europa is het openbare onderwijs in Mauritanië slecht ontwikkeld.

Er zijn weinig openbare scholen; de klassen zijn erg groot (tot 80 leerlingen) en het peil van het onderwijs is erg laag.

Kinderen die geen plaats kunnen vinden op een openbare school, moeten naar een particuliere school waar de ouders zelf alle kosten moeten betalen.

De school die op dit moment gesteund wordt, is zo'n particuliere school. Ouders betalen omgerekend ruim 8 Euro per maand per kind, wat amper voldoende is om de onderwijzers en de huur van het gebouw te betalen. Voor leermiddelen is helemaal geen geld; kinderen moeten zelf schriftjes en pennen meebrengen.

Onze stichting betaalt de inrichting van nieuwe klaslokalen, boeken en schriften, een fotokopieermachine en computers.

De salarissen van onderwijzers en de huur van het gebouw moet de school zelf bekostigen; dit om te voorkomen dat de school afhankelijk wordt van externe bijdragen.

• home
• doelstelling
• over mauritanië
• lager onderwijs in mauritanië
• geschiedenis project
• activiteiten
• contact