SVM  Stichting Scholen voor Mauritanië

"Senabile el Khair" in Nouadhibou

De SVM heeft de afgelopen jaren meegeholpen bij de inrichting van de school "Senabile el Khair" in Nouadhibou.
Klaslokalen zijn gebouwd of opgeknapt, schoolmeubilair is gekocht of ter plaatse gefabriceerd, en er is water en elektriciteit aangelegd in de twee gebouwen van de school.

Vanuit Nederland zijn schriften, pennen en ander schoolmateriaal per (vissers)schip naar Nouadhibou getransporteerd.

Door de goede contacten van het project met de Nederlandse reders en met hun agent in Nouadhibou, lukt het meestal vrij gemakkelijk om het materiaal door de douane te krijgen.

Op lagere scholen in de IJmond is voorlichting gegeven over het project in Nouadhibou, en er zijn tekeningen van leerlingen uitgewisseld tussen een school in Uitgeest en de school "Senabile el Khair".
Verder heeft de Vrijburgschool in Uitgeest in juli 2012 een sponsorloop gehouden ten behoeve van het project in Mauritanië. De opbrengst hiervan is besteed aan een fotokopieermachine en aan de aanschaf van boeken en lesmateriaal.

Voor de rest van 2012 staat de levering van een aantal tweedehands computers op het programma.
De computers zijn beschikbaar gesteld door scholen in de IJmond en door de ABN-AMRO bank.
Afhankelijk van de steun in Nederland zullen naast de school "Senabile el Khair" ook andere lagere scholen in Nouadhibou materiaal van de stichting ontvangen.
Hiervoor zal in Nouadhibou een tegenhanger van de SVM worden opgericht die de verdeling van het materiaal coördineert.

terug naar overzicht activiteiten>

• home
• doelstelling
• over mauritanië
• lager onderwijs in mauritanië
• achtergrond project
• activiteiten
• contact