SVM Stichting Scholen voor Mauritanië

Achtergrond project

Het schoolproject is opgezet door een Nederlandse visserijbioloog die in Nouadhibou werkzaam was (en nog is).
Hij adviseert de Mauritaanse overheid over het duurzaam gebruik van de bestaande visbestanden.
Voor de grote buitenlandse trawlers moeten goede regels worden opgesteld om te voorkomen dat ze de zee leegvissen.

Deze visserijbioloog raakte toevallig betrokken bij een lagere school in een van de arme buitenwijken van Nouadhibou.
De school was door een Mauritaanse vriend van hem opgezet, en die kon wel wat hulp gebruiken.
Het idee ontstond om vanuit Nederland overtollig schoolmateriaal naar Mauritanië te sturen, daarbij gebruik makend van de vissersboten die vanuit IJmuiden naar Mauritanië varen.
Het idee bleek in Nederland aan te slaan, en het project kreeg al snel steun van lagere scholen in de IJmond.
De bedoeling achter het project was om niet alleen Mauritaanse kinderen te helpen met beter onderwijs, maar ook om Nederlandse kinderen te laten zien hoe goed zij het hebben in vergelijking met hun leeftijdsgenoten in andere delen van de wereld.

Het project geeft actief voorlichting op Nederlandse lagere scholen, met de bedoeling om Nederlandse kinderen te laten zien dat kinderen in Mauritanië precies zo zijn als zij zelf, ook al hebben ze een andere cultuur en religie, en natuurlijk veel minder welvaart.
De school in Nouadhibou startte in september 2010 met 70 leerlingen onder de naam "El Hazhar".
Intussen is de naam van de school veranderd in "Senabile el Khair" omdat de eerste naam ook al elders voor een paar scholen gebruikt werd.

De school was ondergebracht in een gehuurd huis waarvan de kamers waren ingericht als klaslokaal.
Er was geen water of elektriciteit, en de kinderen zaten op elkaar gepakt in de kleine klasjes. Intussen is naast de eerste school een ander gebouw gehuurd waaraan enkele nieuwe klaslokalen zijn aangebouwd. Het aantal leerlingen is intussen opgelopen tot meer dan 200; een teken dat er grote behoefte bestaat aan een lagere school in deze wijk.

Omdat de ouders de kosten van de school zelf op moeten brengen, is de school gevoelig voor de economische situatie in Nouadhibou.
Veel ouders van leerlingen werken in de visserij, en wanneer het slecht gaat in deze bedrijfstak, kunnen sommige ouders het lesgeld niet meer betalen. Hoewel de school zijn best doet om ouders tijdelijk tegemoet te komen, betekent dit dat sommige leerlingen uiteindelijk weggestuurd moeten worden wanneer de ouders blijvend in financiële problemen verkeren.

In schrijnende gevallen springt de stichting SVM bij om voor bepaalde leerlingen tijdelijk het schoolgeld te betalen.

• home
• doelstelling
• over mauritanië
• lager onderwijs in mauritanië
• achtergrond project
• activiteiten
• contact