Gegevens voor ANBI registratie

Naam: STICHTING SCHOLEN VOOR MAURITANIE

RSIN nummer: 8518.47.249

Kamer van Koophandel nummer 55754619

Email: adcorten@gmail.com

Telefoon: 06-25539238

Postadres: De Waterdief 52, 1911 JT Uitgeest

Doelstelling:

De stichting heeft als doel:

a)      Het helpen van lagere scholen in MauritaniŽ

b)     Het leggen van contacten tussen lagere scholen in MauritaniŽ en Nederland ter bevordering van wederzijds begrip

c)      Het ondersteunen van andere projecten van algemeen belang in MauritaniŽ

Het lager onderwijs heeft prioriteit, maar daarnaast wil de stichting ook incidenteel bijdragen aan gezondheidszorg en andere ontwikkelingsactiviteiten.

Actueel beleidsplan (2022)

De eerste prioriteit voor dit jaar is om de in 2021 gestarte nieuwbouw van de school in Tarhil af te maken. Deze nieuwe school is nodig ter vervanging van het huidige gehuurde gebouw dat eigenlijk niet geschikt is als school, en waarvan de eigenaar telkens de huur verhoogt. De nieuwbouw vindt plaats op een terrein dat al begin 2020 was aangekocht. Nadat de bouw vanwege de corona crisis in 2020 niet begonnen kon worden, is deze eind 2021 eindelijk gestart. De benodigde financiŽle middelen kunnen niet door de school zelf worden opgebracht en daarom zal er een beroep worden gedaan op donateurs van de stichting in Nederland. Hiervoor zullen ook promotie acties gehouden worden in de vorm van tentoonstellingen en lezingen.

Bestuurssamenstelling

Ad Corten (voorzitter),

De Waterdief 52, 1911 JT Uitgeest

tel vast: 0251-313280,mobiel: 06-25539238

email: adcorten@gmail.com

 

Corinne Dotman (secretaris),

tel vast: 0251-206129,mobiel : 06-51190709

email: chdotman@gmail.com

 

Marika Meijer (penningmeester)

email: marika.meijer@ziggo.nl

Beloningsbeleid

Bestuurders ontvangen geen beloning, onkosten of vacatiegelden

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Het jaarverslag over 2021 is hier te lezen.

FinanciŽle verantwoording 2021

saldoper 1 jan 2021

 

225.58

Inkomsten 2021

 

 

 

donaties particulieren

3701.00

 

donaties stichtingen

1500.00

 

 

 

totaal

 

5201.00

Uitgaven 2021

 

 

 

bankkosten

108.60

 

hosting website

205.39

 

ANBI registratie

59.82

 

bijdrage salaris leerkrachten*

1875.39

 

bijdrage bouw nieuwe school*

2939.05

 

 

 

totaal

 

5188.25

 

saldoper 31 dec 2021

238.33

*) De bedragen corresponderen met ronde bedragen in de plaatselijke muntsoort Ouguyia. Overboekingen gebeurden via Western Union omdat overboeken naar MauritaniŽ per bank erg traag en kostbaar is.